XVI. Kerületi Kormányhivatal - Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

Oszd meg másokkal!

Desktop

A Gyámügyi Osztály ezen oldala nem tekinthető hivatalos honlapnak, csupán tájékoztató jellegű.

Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) I. Kerületi Hivatal - Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

A gyámügyi osztály  feladat- és hatáskörei

2017. január 1-től az áldozatsegítési és a jogi segítségnyújtási feladatokat a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala kerületi hivatalai látják el.

A gyámügyi osztály  leggyakoribb feladat- és hatáskörei:

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

Az apa apasága elismerését, s értelemszerűen az anya és a gyermek hozzájárulását

-az anyakönyvvezetőnél,

-a bíróságnál,

-a gyámhatóságnál

-hivatásos konzuli tisztviselő előtt

jegyzőkönyvbe vagy közjegyzői okiratba kell foglalni.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

- mindkét fél részéről érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya
- anya részéről a családi állapotának igazolása (Polgármesteri Hivatal Anyakönyvi osztályán vagy Kormányablakban szerezhető be)
- születendő gyermek esetében: szakorvosi bizonyítvány a szülés várható, valamint a fogamzás vélelmezett időpontjáról.
- amennyiben az anya elvált családi állapotú, akkor szükséges a bíróság által kiállított, a házasság felbontásáról szóló jogerős döntés.

Gyermektartásdíj megelőlegezése iránti kérelem (SZGYH00411)

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

- a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a 7. számú melléklete szerinti "Nyilatkozat a gyermektartásdíj megelőlegezéséhez/gondozási díj megállapításához" c. nyilatkozatot a megfelelő igazolásokkal

- a gyermektartásdíjat megállapító jogerős bírósági határozatot,

- a gyermek nagykorúvá válása után igényelt gyermektartásdíj megelőlegezés iránti kérelem esetén a középfokú nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányok folytatását igazoló iratot,

- a bírósági végrehajtási eljárásra vonatkozóan a végrehajtás szünetelését kimondó 6 hónapnál nem régebbi jegyzőkönyvet, mely a gyermektartásdíj eredménytelen végrehajtását igazolja. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, akkor a gyermektartásdíj behajtása iránti eljárás megindítását igazoló okiratot vagy a bírósági végrehajtó által kiállított iratot arról, hogy a szünetelő végrehajtás nem folytatódott, vagy folytatódott, de az eredményéről szóló jegyzőkönyv még nem áll rendelkezésre.

Kérelem a tanköteles gyermek foglalkoztatásának engedélyezésére (SZGYH00033)

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok:

- kérelem, valamint a foglalkoztatásra vonatkozó megállapodás/szerződés és szerződés kiegészítés, kitöltve aláírással, dátummal

- iskola vagy óvoda igazolása

- meghatalmazás, ha az egyik szülő/törvényes képviselő nem jelenik meg személyesen

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata

- házas szülők esetén házassági anyakönyvi kivonat, elvált szülők esetén a bírósági ítélet, élettársak esetén  a szülők nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásának tekintetében

- szülők és a 12. életévét betöltött gyermek jegyzőkönyvbe foglalt nyilatkozata

Az eljárásra az a gyámhivatal illetékes, amelynek területén  a gyermek szülői felügyeletet gyakorló szülőjének, gyámjának állandó bejelentett lakóhelye található. Ha a szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülők lakóhelye különböző gyámhatóságok illetékességi területen található, a gyámhatóság illetékességét a gyermek lakóhelye határozza meg. A kérelem benyújtását követően a gyámhatóság határozatban dönt.

Kérelem a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásának szabályozására, valamint a kapcsolattartás végrehajtására (SZGYH00037)

Nyitvatartás:

Hétfő13.00 – 17.30
Szerda08.00 – 16.00
Péntek08.00 – 12.00

Időpont foglalásra nincs lehetőség!

Az ügyfélfogadási idő vége előtt legalább 30 perccel ajánlott érkezni.

Félfogadási időn kívül kizárólag idézésre megjelent ügyfeleinket fogadjuk.

További információk:

Parkolás:utcán ingyenes
A tartalom a hirdetés után folytatódik
Desktop, Mobil
Mobil

Az ittlakunk.hu oldalain megjelenő információk, adatok tájékoztató jellegűek. Az esetleges hibákért, hiányosságokért az oldal üzemeltetője nem vállal felelősséget.